top of page

Baggrund: Rygning bliver ofte overset hos patienter med alvorlige psykiske sygdomme, selvom der kan være mange gode grund til at hjælpe disse patienter til et rygestop. Formålet i dette studie har derfor været at sammenligne effekten af standardprogrammet for personer uden og med en alvorlig psykisk sygdom og identificere hvilke faktorer, der har betydning for et succesfuldt rygestop. Hypotesen var, at denne gruppe af sårbare rygere var mindre tilbøjelig til at forblive røgfrie efter 6 måneder, sammenlignet med rygere uden alvorlig psykiske sygdomme.

Metode: I alt blev 38.293 deltagere fra Rygestopbasen i perioden fra 2006 til 2016 inkluderet i studiet. De psykiatriske diagnoser (F00-F99) fra Landspatientregisteret blev inkluderet, hvor diagnosen var stillet på hospitalet. I hovedanalysen indgik kun de deltagere, som responderede ved opfølgningen efter 6 måneder. Derfor var det endelig antal deltagere 25.411 deltagere. Disse deltagere blev opdelt i en kontrolgruppe på 21.023 deltagere og en patientgruppe på 4.388 deltagere.

Samtlige deltagere i studiet fik et rygestopforløb ud fra standardprogrammet, hvor de blev fulgt i 6 uger med fem møder og blev kontaktet 6 måneder (±1 måned) efter den planlagte rygestopdato for at høre om rygestatus.

Resultater: Samlet set var 30 % af hele patientgruppen med hvilken som helst psykiatrisk diagnose fortsat røgfri efter 6 måneder. I gruppen af patienter med svær psykisk sygdom var 29 % fortsat røgfri på dette tidspunkt. Dette var som forventet lavere end hos kontrolgruppen, hvor 38% fortsat var røgfri efter 6 måneder. Alligevel er der stadig er en ret høj grad af røgfrihed blandt patienterne med svære psykiske sygdomme.

Overordnet peger studiet på, at det er vigtigt, at patienter med alvorlige psykiske sygdomme får tilbudt rygestopkurser, så de kan få muligheden for at opnå den positive effekt af rygestop. Dette studie viser, at patienterne godt kan lykkes med et rygestop.

Konklusion: Patientgruppen med en svær psykisk sygdom havde en kvitrate på 29%, hvilket er signifikant lavere end kontrolgruppens kvitrate på 38% - men dog alligevel en god kvitrate for så sårbar en gruppe af patienter. Patienter med en svær psykisk sygdom kombineret med et alkohol- eller stofmisbrug havde de laveste kvitrater. Den største faktor til et succesfuldt rygestop var gennemførsel af standardprogrammet.

Læs den originale artikel 


 

Læs et længere dansk resumé

Effekten af standardprogrammet for rygestop med patienter med eller uden alvorlige psykiske sygdomme. Et dansk kohortestudie.

Forfattere: M Rasmussen, M Klinge, J Krogh, M Nordentoft, H Tønnesen

Tidsskrift: BMJ Open 2018

Original titel: Effectiveness of the Gold Standard Programme (GSP) for smoking cessation on smokers with and without a severe mental disorder: a Danish cohort study

bottom of page