top of page

 

Baggrund: I mange lande bliver rygning betragtet som den vigtigste risikofaktor for en kompliceret graviditet og fødsel, der kan forebygges. I Danmark er der dog intet klart billede på gravide kvinder. Formålet var derfor at undersøge prævalensen, karakteristikker og registrering af rygning blandt mødre, rygestop under graviditet samt undersøge potentialet for forbedring på området.

Metoder: undersøgelsen er et kohortestudie omhandlende ryge- og rygestop prævalens blandt 422.221 gravide kvinder i Danmark fra 2006-2012. Data fra Fødselsregisteret blev sammenlignet med data fra Rygestopbasen for at identificere gravide rygere, der har deltaget på et rygestopkursus.

Resultater: Samlet set var 13 % af de gravide kvinder rygere. Rygeprævalensen var højest blandt mødre under 25 år (29 %) sammenlignet med 10-11 % blandt de andre aldersgrupper.

Alle prognostiske faktorer i den endelige analyse var associeret med udfaldet. En gruppe på 1.279 gravide kvinder har deltaget på rygestopkurser med en opfølgningsperiode på 6 måneder. Af denne gruppe var 232 registreret som ikke-rygere, og der var ingen informationer om rygning blandt 40 kvinder i Fødselsregistret. Potentialet for at reducere rygning blandt gravide kvinder var højt. Der ville forventes at være 25-32 % flere røgfrie kvinder ved brug af det intensive 6 ugers guldstandardprogram for rygestop.

 

Konklusion: Dette studie indikerer et akut behov for øget fokus på at tilbyde effektive rygestopkurser til alle grupper af gravide rygere med særligt fokus på de yngre grupper.

Læs den originale artikel 


 

Læs et længere dansk resumé

Læs et kort abstract

Gravide rygere: Potentiale for forbedring af intervention

Forfattere: M Rasmussen, H Tønnesen

Tidsskrift: Clinical Health Promotion 2015

Original titel: Pregnant Smokers: Potential for Improvement of Intervention

bottom of page