top of page

 

Baggrund: Mange lande og regioner undergår strukturelle forandringer, som har til hensigt at forbedre effektiviteten og kvaliteten af sundhedssystemet. Indtil 2007 delte kommuner, amter, hospitaler og apoteker rygestopaktiviteten næsten ligeligt i Danmark. Med den danske sundhedsreform 2007 blev ansvaret for rygestopinterventioner flyttet fra amtsniveau til det kommunale niveau. Nye regioner blev oprettet for at drive hospitalerne.

Formål: Formålet med dette studie var at evaluere betydningen af den danske sundhedsreform fra 2007 på nationale rygestopinterventioner.

 

Metode: Fra 2006 til 2010 blev 35.087 rygere registreret i den danske rygestopbase. Størstedelen undergik et seksugers guldstandardprogram (GSP) for rygestop. Data inkluderede udbyder og gennemførelse, selvrapporteret rygestop og overordnet tilfredshed.

 

Resultater: Det totale antal af interventioner blev reduceret fra 7.320 i 2006 til 6.119 i 2010 (16,4 %). Kommunerne fordoblede deres rygestopaktiviteter fra 2006 til 2007, hvor amterne lukkede ned. Apotekernes aktivitet forblev relativt stabil, mens hospitalerne signifikant reducerede antallet af interventioner til næsten ingen. Herved har patienter og gravide kvinder bidraget til 85,5 % (1.027 personer) af den overordnede reduktion i antallet af rygestopaktiviteter. I kommunerne erstattede almindelige borgere ansatte som målgruppe for rygestopinterventioner. Opfølgningsraten steg efter implementeringen af sundhedsreformen, mens gennemførelsen af programmet, stoprater og tilfredshed forblev relativt stabilt igennem hele perioden.

 

Konklusion: En sjettedel af de danske rygestopinterventioner blev tabt efter den danske sundhedsreform i 2007. Aktiviteten blev hovedsagelig skåret ned på hospitaler og hos jordemødre, og dermed er det især de aktiviteter, der nåede hospitalspatienter og gravide kvinder, der er blevet skåret væk.

Læs den originale artikel 


 

Læs et længere dansk resumé

Læs et kort abstract

Rygestopaktiviteter og -udfald før, under og efter kommunalreformen

Forfattere: M Rasmussen, AB Hjuler Ammari, B Pedersen, H Tønnesen

Tidsskrift: Clinical Health Promotion 2012 · 2(1) · 26-35

Original titel: Smoking cessation intervention activities and outcomes before, during and after the national Healthcare Reform in Denmark

bottom of page