top of page
  1. Gennemførelse af rygestopforløb på 80 %

  2. Røgfrihed efter forløbsafslutning på 80 %

  3. Opfølgning efter seks måneder på 80 %

  4. Røgfrihed efter seks måneder på 50 %

  5. Forløbstilfredshed på 90 %

aarsrapport_2017forside.png

Læs årsrapporten ved at klikke på billedet

Indikatorerne for de fem kvalitetsmål holdes op mod det nationale gennemsnit, kommunernes samlede indsats og for de enkelte rygestopenheder for at give et nemt og overskueligt overblik over, hvordan det står til med rygestopbehandlingen i Danmark.

 

Årsrapporten for aktiviteter afholdt i 2016 med opfølgning i 2017 er tilgængelig på Rygestopbasens hjemmeside. I rapporten kan du læse om omfanget og effekten af rygestopbehandlingen i Danmark - også i forhold til Rygestopbasens fem kvalitetsmål.

 

Rapporten viser, at der i 2016 fortsat er en stigning i antal deltagere på rygestopkurser, hvilket betyder, at 1,1% af rygerne i Danmark har modtaget kvalitetssikret rygestopbehandling. Det har også medvirket til, at rygefrekvensen i 2016 er faldet fra 17 % til 16 %.

95 kommuner ud af de 98 i Danmark har nu en aftale med Rygestopbasen. Rapporten viser, at opfyldelsen af fire ud af fem kvalitetsmål er steget samtidig med, at der er kommet væsentligt flere deltagere. Både antallet af røgfrie ved forløbets afslutning, kvitraten efter 6 måneder, opfølgningsraten og tilfredshed med kurserne er steget i 2016.

Rygestopbasens årsrapport for aktiviteter afholdt i 2016 med opfølgning i 2017

 

Rygestopbasens årsrapport for aktiviteter afholdt i 2016 med opfølgning i 2017 blev udgivet den 28. november 2017 i forbindelse med Rygestopbasens temadag.

I rapporten kan du læse om omfanget og effekten af rygestopbehandlingen i Danmark i forhold til Rygestopbasens fem kvalitetsmål:​

bottom of page